สิ่งที่ทำให้อาหารของอิตาลีแตกต่างจากประเทศอื่นๆ อยู่ที่ส่วนประกอบของแต่ละเมนูที่ จะนำมาประกอบอาหารนั้นเป็นของพื้นเมืองที่หาได้เฉพาะเมืองนั้นๆ อิตาลีมีแคว้นทื้งหมด 20 กว่าแคว้น  ความเข้มแข็งอีกอย่างคือ การติดถิ่น หรือการที่จะกินของดีให้อร่อยต้องไปกินถึงที่เท่านั้น

หากมัวแต่ใส่ใจอยากได้การยอมรับจากผู้อื่น คุณจะกลายเป็นนักโทษของพวกเขา จงทำหน้าที่ของตนเองแล้วถอยออกมา นั่นคือหนทางหนึ่งเดียวสู่สันติสุข

“ไม่มีใครทำอาหารอิตาเลียนได้ดีเท่าคนอิตาเลียน” เป็นคำกล่าวจากพ่อครัวชายอิตาเลียนโดยส่วนใหญ่ เพราะอาหารเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวัน มาหลอมรวมให้เป็นเมนู จึงไม่มีใครที่จะไช้วัตถุดิบเหล่านั้นได้ดีไปกว่าคนอิตาเลียนนั่นเอง